úterý 11. května 2010

Nové e-books z Oxford UP - filosofie

V únoru 2010 byl zveřejněn seznam 28 nových publikací oxfordského nakladatelství z oboru filosofie. Elektronické verze knih má FF UK dostupné v rámci předplatného databáze Oxford Scholarship Online - Philosophy (seznam všech titulů [PDF]). Pro přístup k plnému textu knihy použijte portál pez.cuni.cz. Bez registrace můžete po odkliknutí titulu z níže uvedeného seznamu zobrazit abstrakty knih i jednotlivých kapitol.

Angle, Sagehood
Beere, Doing and Being
Beiser, Diotima's Children
Brandom, Between Saying and Doing
De Rosa, Descartes and the Puzzle of Sensory Representation
Devitt, Putting Metaphysics First
Fodor, LOT 2
Goldman, Reasons from Within
Greenough, Pritchard Williamson on Knowledge
Hohwy, Kallestrup Being Reduced
Horwich, Truth -- Meaning -- Reality
Hurley, Beyond Consequentialism
Lebuffe, From Bondage to Freedom
Mancosu, The Philosophy of Mathematical Practice
Miller, Wertheimer The Ethics of Consent
Newlands, Jorgensen Metaphysics and the Good
Nudds, O'Callaghan Sounds and Perception
O'Brien, Soteriou Mental Actions
Palmer, Parmenides and Presocratic Philosophy
Pelletier, Kinds, Things, and Stuff
Radden, Sadler The Virtuous Psychiatrist
Robertson, Spheres of Reason
Rundle, Time, Space, and Metaphysics
Schneewind, Essays on the History of Moral Philosophy
Slote, Moral Sentimentalism
Yagisawa, Worlds and Individuals, Possible and Otherwise
de Marneffe, Liberalism and Prostitution
deVries, Empiricism, Perceptual Knowledge, Normativity, and Realism

Žádné komentáře:

Okomentovat