sobota 17. dubna 2010

Filosofie na českém webu


Webové stránky

Agora Metaphysica - diskusní skupina: filosofická logika, noetika, ontologie, theodicea, filosofická antropologie a etika
Filosofie.cz - rozcestník: fórum, odkazy, texty
Fysis.cz - web doc. Z. Kratochvíla: archaické Řecko
Katolická dekadence - literární skupina: dekadence, filosofie, umění, křesťanství, psychologie víry


Časopisy

Česká mysl 1900-1907 (Filosofická jednota, Praha)
E-logos (VŠE, Praha)
Filosofický časopis (FLÚ AVČR, Praha)
Filosofie dnes (KFSV FF UHK, Hradec Králové)
Nomádva (ÚFaR FF UK, Praha)
Paideia (PedF UK, Praha)
ProFil (KF FF MU, Brno)
Reflexe (Oikoymenh, Praha)
Studia Neoaristotelica (JČU, České Budějovice)
Vesmír (Vesmír s.r.o., Praha)
Vulgo.net (mezinárodní revue, Praha-Neapol-Philadelphia)

Žádné komentáře:

Okomentovat