úterý 22. října 2013

Publikování a citování s online průvodcem III

Metodika tvorby bibliografických citací je posledním v řadě tutoriálků, které se vám mohou při psaní odborné práce hodit.

Naučí vás, jak citovat podle podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.) a seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikací EndNoteWeb, s jejíž pomocí lze generovat soupisy citované literatury podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR). 

Vyzkoušejte určitě aplikace pro citování a správu publikační činnosti.  Doporučujeme tutoriály EndNoteWeb, ResearcherID a Zotero ze stejné řady Knihovny univerzitního kampusu MU, odkud jsme čerpali většinu materiálu k našim příspěvkům.


Publikování a citování s online průvodcem II

Publikační a citační etika je zábavný kvíz, který prověří vaše znalosti v korektnosti publikování a citování odborných textů. je součástí tutoriálu  Metodika tvorby bibliografických citacíkterým uzavřeme tuto řadu minitutoriálů.

KRATOCHVÍL, Jiří - SEJK, Petr - ELIÁŠOVÁ, Věra - STEHLÍK, Marek. Metodika tvorby bibliografických citací [online]. 2 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2013-10-22]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=954043>. ISSN 1802-128X

Doporučujeme portál Citace.com, který zcela je věnován citacím a citování. Naše univerzita nabízí studentům účet Pro. Normy a další metodiku najdete v odkazech webu. Citační pluginy si můžete přidat do prohlížeče nebo do textového editoru (MS Word). Příště: metodika tvorby bibliografických citací

Publikování a citování s online průvodcem I

Pravidla psaní odborného článku
je interaktivní průvodce"od titulky po tiráž", který Vám v kostce představí obecné zásady publikování.


KRATOCHVÍL, Jiří. Pravidla psaní odborného článku [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2013-10-22]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=950242>. ISBN 978-80-210-5922-1. ISSN 1802-128X.

Doporučujeme  nahlédnout do menu Literatura. Obsahuje další odkazy k tématu.
příště: Publikační a citační etika 

čtvrtek 30. května 2013

Forgotten Books

Velmi pěkná online knihovna je Forgooten Books. Nabízí tituly z oboru filosofie, religionistiky, hudby, historie a dalších  společenských a přírodních věd, krásnou literaturu nevyjímaje. Efektivní vyhledávání i na úrovni stránek dokumentů a obrázků. Možnost online četní nebo stažení do čtečky (PDF, Kindle...) Z nabídky dle kategorií namátkou: Philosophy Books, General, Greco-Roman Philosophy Books, Eastern Philosophy Books, Logic Books, Metaphysics Books, Religion Books , Comparative Religion Books, Atheism Books, Buddhism Books, Christianity Books, Hinduism Books, Islam Books, Judaism Books, Sikhism Books

K plnohodnotnému využití celé kolekce více než 1 000 000 knih doporučuje provozovatel využít plné členství (10 knih/měsíc vás např. vyjde na  $2.99).

čtvrtek 21. února 2013

Sobotní imprese

Zajímá vás, co se u nás děje o víkendu?
Nahlédněte do sobotního provozu očima knihovníka.
.. a třeba si příště přijďte něco prostudovat,vypůjčit, zasurfovat na našich PC nacpaných zajímavými databázemi nebo jen tak..  :)

 


 

http://ufar.ff.cuni.cz/8/oteviraci-vypujcni-doba
Posted by Picasa

pondělí 26. listopadu 2012


Open publication - Free publishing - More databaze

Velmi pěkně zpracovaná publikace na téma el. informační zdroje. Databáze, citační managery, vyhledávání zdrojů.. Materiál připravil Ondřej Fabián (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).

čtvrtek 28. června 2012

ÚFaR uvádí...


J.R.Searle - Language and Social Ontology

aneb... filosofický večerníček


Nabízíme sérii videozáznamů z přednášky J.R. Searlea v Akademickém Konferenčním centru z pondělí 11. 6. 2012.Jedná se o osmidílný seriál. Videa na sebe navazují. Děkujeme autorovi P. Koťátkovi.