úterý 22. října 2013

Publikování a citování s online průvodcem III

Metodika tvorby bibliografických citací je posledním v řadě tutoriálků, které se vám mohou při psaní odborné práce hodit.

Naučí vás, jak citovat podle podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.) a seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikací EndNoteWeb, s jejíž pomocí lze generovat soupisy citované literatury podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR). 

Vyzkoušejte určitě aplikace pro citování a správu publikační činnosti.  Doporučujeme tutoriály EndNoteWeb, ResearcherID a Zotero ze stejné řady Knihovny univerzitního kampusu MU, odkud jsme čerpali většinu materiálu k našim příspěvkům.


Žádné komentáře:

Okomentovat